Αξιολόγηση Χρήστη:  / 10

΄Ιδιοι Βασικοί Αριθμοί.

Ίδιος Αριθμός Ψυχής.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 7

Τα Καρμικά Μαθήματα με Βάση τους Αριθμούς

Ο Αριθμός ή οι Αριθμοί των Καρμικών Μαθημάτων δείχνουν τη συγκεκριμένη πράξη, η σκέψη ή κατανόηση στην οποία πρέπει να δώσουμε προσοχή σ΄αυτή τη ζωή.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 9

Καρμικά Μαθήματα

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 7

Καρμικό Χρέος.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 6

Τι Είναι το Κάρμα;

Περισσότερα...